Author Archives: Escola Santa Anna

Pares i mares del Consell Escolar de l’Escola Santa Anna

Bústia de contacte amb els representants dels pares i mares del Consell Escolar:

pares.consellescolar@santaanna.cat

Anuncis

Actuals representants del Consell Escolar

Frederic Camallonga.

Anna Garcia.

Sara Oró.

Gemma Valls.